SiMAP-järjestelmä koostuu kiinteistöön asennettavasta mittaus- ja ohjausjärjestelmästä, jonka tavoite on tuottaa tietoa kiinteistön toiminnasta ja kunnosta sekä ohjata talotekniikkaa kustannustehokkaasti. Tietoa tuotetaan automaattisia ohjaus-, seuranta- ja hälytystoimintoja varten, sekä kaikkia kiinteistön kunnosta ja toiminnasta kiinnostuneita varten. Tavoite on automatisoida toiminnat mahdollisimman tehokkaasti ja tuottaa vain poikkeamista tiedot ylläpidolle. Kattava tieto auttaa ylläpitämään ja kehittämään kiinteistöä toivotulla tavalla.

SiMAP-järjestelmällä tehokkaampaa talotekniikkaa.

Mittaukset

Pysyvä mittaus

SiMAP-mittaus toteutetaan asentamalla jokaiseen mittauspisteeseen (esimerkiksi asunto tai työtila) yksi mittausanturi. Näin saadaan kattava kuva kiinteistön olosuhteista. Samalla huoneanturilla mitataan:
• sisätilan lämpötilaa
• sisätilan suhteellista kosteutta
• ja tarvittaessa myös rakennuksen tilojen paine-eroja. SiMAP on ainoa järjestelmä, jolla on mahdollista toteuttaa rakennuksen kaikkien tilojen kattavaa ja jatkuvaa paine-erojen mittausta.
• mittaus on reaaliaikaista, paitsi paine-eron mittauksessa. Siinä mittaustulokset ovat edelliseltä päivältä.
Järjestelmään voidaan liittää myös asuntokohtaisen vedenkulutuksen mittaus erillisellä anturilla. Kaikki mittaukset käyttävät samaa radioverkkoa, jolloin mittauksien lisääminen on helppoa ja edullista.

lämpötila-anturi

Paine-eromittaus

Rakennuksen oikein säädetty ilmanvaihto on tärkeää niin energianhallinnan, asumisterveyden kuin kiinteistön kunnossapysymisenkin kannalta. Si-Tecno Oy on tuonut ensimmäisenä maailmassa markkinoille langattoman mittausjärjestelmän, jolla mitataan rakennuksen ilmanvaihdon tasapainoa jatkuvasti. SiMAP®-järjestelmä on helposti asennettavissa myös olemassa oleviin rakennuksiin.

Radioverkosta pilvipalveluun

Anturit voivat olla langattomia tai langallisia, riippuen tarvittavasta toteutuksesta. Langattomien antureiden asennus on nopeaa, vain pari minuuttia, kun poraamista ei tarvita. Langattomat anturit toimivat paristoilla, joiden käyttöikä on useampi vuosi. Mittausverkon toimintaa varten tarvitaan antureiden lisäksi SiMAP-keskus tiedonsiirtoon. SiMAP-keskus on sama, jota käytetään myös lämmityksen säätöön. Anturit lähettävät mittaustiedot keskukseen, joka lähettää tiedot edelleen Internetiin valvomo-ohjelmaan. Valvomo-ohjelmasta on mahdollista rakentaa silta asiakkaan järjestelmiin. Mittaustietoja voidaan helposti seurata milloin tahansa, ja mittaustiedot säilyvät aloituksesta lähtien pilvipalvelussa.

Väliaikainen mittaus

Väliaikaisia mittauksia varten edellämainittujen lisäksi mittaussalkkumme mittaa:

  • hiilidioksidia
  • virtaviestiä
  • yms.

SiMAP-järjestelmässä kerätty mittaustieto ei koskaan katoa. Meillä on tietoa jo viiden vuoden ajalta.

 

Lämmityksen säätö

SiMAP esitteli ensimmäisenä viisi vuotta sitten lämmityksen säädön joka perustuu kaikista asunnoista mitattuihin lämpötiloihin, eikä kuten tähän asti epäsuorasti ulkolämpötilaa mittaamalla. Tällä menetelmällä saavutetaan erittäin tasaiset sisälämpötilat ja hyvä hukkalämmön hyödyntäminen. Näin saavutettu energian säästö on SiMAP taloissa keskinmäärin 10% tyypillisen vaihteluvälin ollessa 5…15%.

Tämän lisäksi uusimpina mahdollisuuksina voidaan lämmityksessä huomioida sääennuste ja energian hinnanvaihtelut, jolloin voidaan optioida lämmitystä energian ostohintojen vaihtelun mukaan.

 

Asuntoihin tulee lämpöenergiaa lämmitysverkoston lisäksi asukkaista, lämpimästä vedestä, kodin sähkölaitteista ja auringon säteilystä. Jos jotain näistä ei huomioida lämmityksessä, asuntojen lämpötilat vaihtelevat. Ainoa tapa huomioida nämä on mitata kaikkien asuntojen lämpötilat. Asumismukavuus ja terveellisyys saavutetaan ali- ja ylilämpöjen välttämisellä ja energian säästö ylilämmittämisen välttämisellä.

SiMAP Säätö mittaa kaikki asunnot ja ohjaa lämmitystä siten, että asuntojen keskilämpötila pysyy tasaisena. Kun säädetään sisälämpötilan perusteella, ei virhealttiita säätökäyriä tarvita. Jos muista lämmönlähteistä tulee lisälämpöä, järjestelmä automaattisesti vähentää lämmitysenergiaa. Lämpötilojen tasoittuminen parantaa aina asumismukavuutta.

Saavutettava energiansäästö riippuu talon aikaisemmasta tilanteesta. Kylmässä talossa saavutetaan vain asumismukavuuden parantuminen. Usein taloja kuitenkin ajoittain ylilämmitetään. Tällöin SiMAP Säätö voi tuoda merkittävää energian säästöä.

Keskiarvolämpötilan pysyminen tasaisena mahdollistaa alemman tavoitelämpötilan heikentämättä asumismukavuutta.

Kiinteistön automaatio

Kiinteistön automaattinen ohjaus koostuu lämmityksen, ilmanvaihdon, valaistuksen, kulun ja muun vastaavan hallinnasta. SiMAP-järjestelmä tarjoaa parhaan pohjan hyvälle automaatiolle kattavan tiedonkeruunsa ansiosta. Järjestelmä on väyläpohjainen ja erittäin modulaarinen. Tämä minimoi tarvittavan automaatiokaapeloinnin, joka näkyy merkittävänä asennuskustannuksen alentajana ja tekee järjestelmästä erinomaisen sopivan automaatiosaneerauksiin. Modulaarisuus mahdollistaa myös helpon laajennettavuuden. Liitäntärajapinnat mahdollistavat myös monipuolisen liitettävyyden muihin automaatiolaitteisiin ja järjestelmiin.

 

SiMAP® Automaatio

SiMAP Automaatio on täysin uudenlainen kiinteistöautomaatio ja aidosti helppokäyttöinen ratkaisu. Ei vanhanaikaista taulukkosäätöä tai arvausta tulevasta säästä.

Järjestelmä tarjoaa yhden yhteisen käyttöliittymän kautta kaikki automaatiotoiminnot:

Kattavat asunto/tilakohtaiset mittaukset

  • lämpötila
  • suhteellinen kosteus
  • paine-ero
  • vedenkulutus

Uusi tapa säätää lämmitystä

  • perustuu kattavaan sisälämpötilan mittaukseeen
  • tuottaa tasaisemman asumislämpötilan
  • säästää lämmitysenergiaa hyödyntämällä asuntojen hukkaenergian

Kattavien mittausten ja lämmityksen säädön lisäksi kaikki muut kinteistöautomaation toiminnot. Kuten ilmanvaihto, lukitukset, ajastukset jne.

SiMAP Automaatio on joustavasti laajennettavissa ja liitettävissä olemassa oleviin muihin järjestelmiin. Mittaustietoja voidaan seurata Internetin kautta, ja asetukset voidaan tehdä sekä etänä että paikallisesti.

Tiedonkäyttö

Tiedon kerääminen ja tallettaminen on ollut alusta asti koko SiMAP-järjestelmän kehittämisen kulmakivi. Järjestelmä on suunniteltu etähallittavaksi hyödyntäen moderneja pilvipalveluita. Kaikki SiMAP-järjestelmän tiedot tallettuvat pysyvästi myöhempää tarvetta varten. Kun tietoa talletetaan ja analysoidaan pitkältä aikaväliltä, voidaan siirtyä nykyisestä ”vian korjaus” mallista oppivaan ja ennakoivaan ylläpidon suuntaan, joka on modernissa teollisuudessa jo arkipäivää.

Tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset edellyttävät parempaa kiinteistön hoitoa. Suurten kiinteistömassojen järkevä hoito on mahdotonta ilman nykyaikaista etähallintaa.