Asukkaalle

SiMAP-järjestelmästä on hyötyä myös asukkaalle. Kiinteistön kunnossapito helpottuu, kun tiedetään sen olosuhteet:

 • SiMAP-järjestelmä parantaa asumismukavuutta, pienentää hiilijalanjälkeä ja auttaa kunnossapidossa. Järjestelmä mittaa jatkuvasti sisätilojen lämpötilaa, kosteutta ja ilmanvaihtoa. Kattava mittaustieto mahdollistaa tasaiset sisäolosuhteet ja puuttumisen ongelmakohtiin.

Asumismukavuutta sopivilla olosuhteilla

 • Liian kuuma tai kylmä asunto heikentää asumismukavuutta ja on jopa terveydelle haitallista. Keskimääräinen suositeltu sisälämpötila on 21 astetta.
 • SiMAPin lämmityksen säätö tuottaa tasaiset asuntojen lämpötilat, jolloin asumismukavuus paranee. Huoneistojen väliset lämpötilaerot saadaan korjattua lämmitysverkoston tasapainotuksella, joka voidaan tehdä aikaisempaa paremmin. SiMAP-järjestelmän mittaustieto auttaa patteriverkoston tasapainotuksessa tarjoamalla mitattua tietoa tilanteesta ennen ja jälkeen toimenpiteiden.
 • Järjestelmä mittaa lämpötilan lisäksi myös kosteutta ja ilmanvaihtoa. Mittausten avulla kosteusvauriot voidaan havaita nopeasti tai jopa ehkäistä niiden syntyä.

Asennus on nopeaa

 • SiMAP-järjestelmässä jokaiseen asuntoon asennetaan mittausanturi. Langattomien antureiden asennus  kestää vain pari minuuttia asuntoa kohden. Anturi ei vaadi asukkaalta mitään toimenpiteitä.

Viat löytyvät kohdennetusti

 • Mittaustiedon avulla lämmitykseen ja ilmanvaihtoon liittyvät viat huomataan nopeammin ja kohdennetusti. Myös asukaspalautteen käsittely on helpompaa, kun mittaustiedot ovat tallessa. Näiden tietojen avulla ongelma voidaan ratkaista nopeasti.
 • Esimerkiksi kylmän tunne voi johtua asunnon matalasta lämpötilasta tai vetoisuudesta.  Vedon tunteen aiheuttajana on usein huonosti säädetty ilmanvaihto tai tiivisteiden puutteet. Jos kylmän tunne johtuu vetoisuudesta, silloin oikea ratkaisu olisi korjata nämä puutteet ensin.

Kiinteistön omistajalle

SiMAP-järjestelmä on kustannustehokas tapa parantaa kiinteistön hallittavuutta koko sen elinkaaren ajan.

SiMAPin etuja

 • SiMAP-järjestelmän lämmityksen säätö mahdollistaa merkittävän säästön rakennuksen energiankulutukseen. Asiakkaittemme raportoimat energiasäästöt ovat tyypillisesti 5-15 % kiinteistön  ostetusta lämmitysenergiasta, jolloin takaisinmaksuaika on 2-4 vuotta.
 • Älykkään säätöjärjestelmän avulla voidaan hyödyntää energian hinnan lyhyen aikavälin vaihtelua.
 • SiMAP-järjestelmä pitää kiinteistön lämpötilan tasaisena läpi koko lämmityskauden. Tasaiset lämpötilat parantavat asukkaiden ja käyttäjien tyytyväisyyttä.
 • Kattava mittaustieto tuotetaan kustannustehokkaasti. Mittaustietoa voidaan saada sisätilojen lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta, paine-erosta ja hiilidioksipitoisuudesta.
 • Kiinteistömassan kokonaishallinta helpottuu, kun kaikista kiinteistöistä saadaan reaaliaikaista ja toisiinsa vertaillukelpoista tietoa.
 • Reaaliaikainen mittaaminen helpottaa kiinteistön kunnonvalvontaa. Mittaustiedon avulla mahdolliset ongelmat tulevat näkyviksi ja niihin voidaan puuttua oikein kohdennetuilla toimenpiteillä.
 • Rakennuksen sisäolosuhteista sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmistä saatava kattava mittaustieto mahdollistaa näiden järjestelmien hyvän tasapainottamisen. Hyvä tasapaino on edellytys optimaaliselle energiankäytölle.
 • Sisäolosuhteisiin liittyvä palautteen käsittely on helpompaa, kun käytettävissä on mitattua tietoa.