Mitä tapahtuu, kun käyttäjä säätää lämpötilaa?

OptiControl(c) ratkaisu voidaan konfiguroida monella eri tavalla sen suhteen, mistä lämpötilan asetusarvo tulee. Järjestelmä asettaa jokaiselle lämmitettävälle tilalle oman lämpötilan asetusarvon, mutta tämä asetusarvo voi tulla monesta eri paikasta.

Yksinkertaisimmillaan asetusarvo on sama talon kaikissa huoneissa. Huoneiden lämpötilaksi asetetaan esimerkiksi 21,5 °C, jonka jälkeen kaikki saavat samat olosuhteet. Tämä on yksinkertainen ja tasapuolinen tapa hoitaa asian ja ehdottomasti parannus tavanomaiseen tilanteeseen, jossa eri huoneisiin lämmitysjärjestelmä tuottaa hyvinkin erilaisia lämpötiloja.

Usein kuitenkin rakennuksen käyttäjät toivovat enemmän säätömahdollisuuksia lämpötiloihin. Tällöin järjestelmässä voidaan määritellä, että käyttäjä saa säätää tilan lämpötilaa esimerkiksi välillä 20..24 °C. Järjestelmä voi toki muuttaa asetusarvoa jälkikäteen, mutta se ei välttämättä ole tilan käyttäjän kannalta odotettu tai toivottava toiminto.

Olemme hyvin suurella mielenkiinnolla tarkastelleet dataa, jota on saatu tilanteista, joissa asuintalossa asukkaat ovat päässeet tässä talven aikana itse säätämään huoneittensa lämpötiloja. Pienenä pelkona on ollut se, että kaikki säätävät lämpötilat ylärajalle, jolloin mukavuus kyllä paranee, mutta energiankulutuskin kasvaa aikaisemmasta.

Tämä pelko ei ole toteutunut. Olemme tehneet datasta muutaman havainnon:

1. Varsin iso osa asukkaista on tyytyväisiä ylhäältä annettuun lämpötilaan, hyvin isossa osassa huoneita asetusarvoja ei ole muutettu kiinteistön yleisestä oletuksesta. Jos lämpötila on tyydyttävä, sitä ei ole tarvetta muuttaa.

2. Erityisesti olohuoneissa lämpötiloja on nostettu. Sitä emme tiedä, johtuuko se pakkasista, mutta tyypillinen muutos olohuoneessa on vähän ylöspäin, esimerkiksi 22,5 °C:een tai 23 °C:een.

3. Erityisesti makuuhuoneissa lämpötiloja on laskettu.

Lopputulos otoksessamme on ollut se, että keskiarvolämpötila on parin sadasosa-asteen sisällä alkuperäisestä, viileämmät makuuhuoneet ja lämpimämmät olohuoneet kompensoivat toistensa vaikutuksen. Oletettavasti kuitenkin aika moni asukas on ollut tyytyväinen saatuaan hiukan raikkaammat yöunet ja mukavammat oleskelut pakkasiltaisin.

Otos ei vielä ole erityisen suuri, joten tätä asiaa tulemme seuraamaan tarkasti, kunhan saamme esimerkiksi erilaisia vuodenaikoja mittausdataamme. Edelleen mielessä kuitenkin välkkyy ajatus siitä, että lämpötilan säätö voisi olla energiankulutuksen kannalta tehokkaampaa, jos siihen liitettäisiin jonkinlainen laskutuselementti.

Share via