SiMAP esitteli ensimmäisenä vuonna 2011 lämmityksen säädön joka perustuu kaikista asunnoista mitattuihin lämpötiloihin, eikä kuten tähän asti epäsuorasti ulkolämpötilaa mittaamalla. Tällä menetelmällä saavutetaan erittäin tasaiset sisälämpötilat ja hyvä hukkalämmön hyödyntäminen. Näin saavutettu energian säästö on SiMAP taloissa keskinmäärin 10% tyypillisen vaihteluvälin ollessa 5…15%.

lammityksen_saato

Tämän lisäksi uusimpina mahdollisuuksina voidaan lämmityksessä huomioida sääennuste ja energian hinnanvaihtelut, jolloin voidaan optioida lämmitystä energian ostohintojen vaihtelun mukaan.

esitetekstiä:

Asuntoihin tulee lämpöenergiaa lämmitysverkoston lisäksi asukkaista, lämpimästä vedestä, kodin sähkölaitteista ja auringon säteilystä. Jos jotain näistä ei huomioida lämmityksessä, asuntojen lämpötilat vaihtelevat. Ainoa tapa huomioida nämä on mitata kaikkien asuntojen lämpötilat. Asumismukavuus ja terveellisyys saavutetaan ali- ja ylilämpöjen välttämisellä ja energian säästö ylilämmittämisen välttämisellä.

SiMAP Säätö mittaa kaikki asunnot ja ohjaa lämmitystä siten, että asuntojen keskilämpötila pysyy tasaisena. Kun säädetään sisälämpötilan perusteella, ei virhealttiita säätökäyriä tarvita.
Jos muista lämmönlähteistä tulee lisälämpöä, järjestelmä automaattisesti vähentää lämmitysenergiaa. Lämpötilojen tasoittuminen parantaa aina asumismukavuutta.

Saavutettava energiansäästö riippuu talon aikaisemmasta tilanteesta. Kylmässä talossa saavutetaan vain asumismukavuuden parantuminen. Usein taloja kuitenkin ajoittain ylilämmitetään. Tällöin SiMAP Säätö voi tuoda merkittävää energian säästöä.

Keskiarvolämpötilan pysyminen tasaisena mahdollistaa alemman tavoitelämpötilan heikentämättä asumismukavuutta.

Lämmityksen säätöohjeita

Ota yhteyttä

Puhelimella
+358 9 4770 570

Sähköpostilla
asiakaspalvelu@simap.fi

Lähetä viesti

Lähetä