SiMAP-ratkaisut helpottavat kiinteistönhallintaa

Ratkaisuillamme mitataan sisätilojen olosuhteita: lämpötilaa, suhteellista kosteutta, paine-eroa ja hiiidioksidipitoisuutta. Mitatut tiedot voidaan tallentaa SiMAPin pilvipalveluun helposti hyödynnettäväksi tai siirtää joustavasti automaatiojärjestelmään tai asiakkaan omaan tietokantaan. Pilvipalvelun kautta myös kiinteistön etähallinta on mahdollinen.

SiMAP-ratkaisu on modulaarinen, ja se voidaan helposti laajentaa kiinteistön lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjaamiseen. Ratkaisumme ovet hyvin helppoja asentaa, ja ne sopivat niin vanhoihin kuin uusiinkin kiinteistöihin.

Tyypilliset haasteet kiinteistöissä

Kaikissa lämmitetyissä tiloissa on samantyyppisiä lämmitykseen ja ilmanvaihtoon liittyviä haasteita riippumatta kiinteistön tyypistä.

Usein kiinteistön lämmitysjärjestelmää ohjataan mittaamalla ulkolämpötilaa. Tämä säätötapa huolehtii siitä, että kylmällä säällä lämmitetään enemmän kuin lämpimällä, mutta se ei huomioi kaikkia muita tekijöitä, jotka vaikuttavat kiinteistön sisäolosuhteisiin. Sisäolosuhteisiin vaikuttavat lämmitysjärjestelmän lisäksi säätila laajemmin, ilmanvaihdon toiminta ja ihmisten toiminta kiinteistön sisällä.

Tästä seuraa se, että olosuhteet sisällä vaihtelevat, vaikka lämmitysjärjestelmä toimisi täsmälleen tarkoitetulla tavalla. Lisäksi lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toiminta tyypillisesti muuttuu itsekseen vuosien varrella kulumisen, tukkeutumisen ja muiden vastaavien ilmiöiden vuoksi.

Yksi ratkaisu näihin ongelmiin on huolehtia siitä, että lämpöä ja ilmanvaihtoa on aina riittävästi. Jos tilasta tulee liian lämmin, asian voi usein ratkaista avaamalla ikkunan. Tämä on luonnollisesti energiatehokkuuden kannalta huono ratkaisu, ja tyypillisesti kiinteistöjä ylilämmitetään.

Kiinteistöjen järjestelmät muuttuvat usein myös vikaantumisen vuoksi.

Viat huomataan monesti liian myöhään, mikä johtaa korkeampiin korjauskuluihin ja sisäilman laadun heikkenemiseen.

SiMAP on ratkaisu

Kattavan reaaliaikaisen mittaustiedon saaminen kiinteistön olosuhteista auttaa huomattavan paljon kiinteistön ylläpidossa. Jos kiinteistön lämpötila on reaaliaikaisesti tiedossa, lämmitysjärjestelmä voi lämmittää juuri oikean määrän. Jos ilmanvaihdon toimivuutta seurataan paine-ero-, kosteus- ja hiilidioksidimittauksilla, ilmanlaatu voidaan pitää käyttäjien kannalta parempana.

SiMAP-järjestelmä soveltuu hyvin tähän tarkoitukseen. Järjestelmään kuuluvat aina lämpötilaa ja kosteutta mittaavat huoneanturit, ja sitä voidaan laajentaa mittaamaan kiinteistön eri tilojen välisiä paine-eroja sekä tilojen hiilidioksidipitoisuutta. Järjestelmän mittaamat tiedot voidaan siirtää SiMAP-pilvipalveluun, jossa säilytetään järjestelmän tuottamaa mittaustietoa siten, ettei vanhaa tietoa pakata tai tuhota. Tämä mahdollistaa pitkienkin aikasarjojen vertailun hitaitten muutosten havaitsemiseksi.

SiMAP-pilvipalvelusta tieto on saatavilla joko selainkäyttöliittymän kautta käyttäjän katsottavaksi tai helppokäyttöisen API-rajapinnan kautta koneellisesti hyödynnettäväksi. SiMAP-mittausjärjestelmä voidaan tarvittaessa liittää SiMAP-pilvipalvelun lisäksi tai sijasta paikalliseen automaatiojärjestelmään esimerkiksi Modbusin välityksellä.

Osana järjestelmää voi olla SiMAP-säädin, joka huolehtii kiinteistön lämmitysjärjestelmän ohjaamisesta. Säädin ottaa sisälämpötilan automaattisesti huomioon ja pitää sisälämpötilan tasaisena riippumatta ulkona vallitsevista olosuhteista tai kiinteistön sisällä syntyvästä lämmöstä. Tällöin kiinteistön ylilämmittämistä voidaan välttää, ja tyypillisessä kiinteistössä saavutetaan olosuhteiden paranemisen lisäksi n. 10 %:n energiansäästö.

Kunnossapidon kannalta reaaliaikainen tieto mahdollistaa ongelmien varhaisen havaitsemisen. Lisäksi tiedon avulla voidaan helposti seurata erilaisten kunnostustoimenpiteiden vaikutusta.

Esimerkiksi ilmanvaihto- tai lämmitysverkoston tasapainotuksen tarve ja toimenpiteiden onnistuminen voidaan todentaa mittaustiedosta.

SiMAP-pilven päälle on saatavilla myös kehittyneitä ohjaus ja analyysipalveluita. Esimerkiksi yhteistyökumppanimme Leanheat tarjoaa tekoälyyn perustuvaa palvelua, joka optimoi kiinteistön lämmitystä energiakustannusten perusteella.

Ratkaisumallit eri kiinteistötyypeille:

Asuinkiinteistöt

Asuinkiinteistöihin valitaan tyypillisesti SiMAP-säätöjärjestelmä, johon kuuluu asuntokohtaisten mittauksien lisäksi lämmityksen säädin.

SiMAPin edistyneen radioteknologian ansiosta kiinteistöön tarvitaan vain yksi mittaustietoa keräävä tukiasema, joka asennetaan yleensä lämmönjakohuoneeseen. Yksi tukiasema riittää yleensä myös silloin, kun kiinteistö on laajalla alueella tai siinä on useita rakennuksia. Näin ollen järjestelmän asentaminen on erittäin helppoa, koska mitään asennuksia ei tarvita lämmönjakohuoneen ulkopuolelle. Asennus on tehtävissä hyvin nopeasti, tyypillisen kerrostalon kohdalla asennus kestää noin puoli päivää.

Jos kiinteistössä on koneellinen ilmanvaihto (poistopuhallus tai tulo-poisto), siihen voidaan asentaa myös SiMAPin paine-eromittausjärjestelmä. Tällöin SiMAP-säädin asennetaan ohjaamaan kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää. Paine-eromittaus ei vaadi huoneistoihin muuta kuin SiMAPin huoneanturin.

SiMAP-säädintä voidaan käyttää myös lukemaan tietoa muusta kiinteistöautomaatiosta, jolloin muun automaationkin tuottama tieto saadaan käytettäväksi SiMAP-pilvipalvelun kautta.

Toimitilat

Erilaisissa liike- ja työtiloissa kattava sisäolosuhteiden mittaaminen on olennaista niin kiinteistön ohjaamisen kuin työterveyden ja -turvallisuudenkin vuoksi. SiMAPin mittausjärjestelmä sopii hyvin monenlaisiin toimitiloihin helpon jälkiasennettavuutensa ja laajuutensa vuoksi. Samaan radioverkkoon voidaan kytkeä 1000 huoneanturia, ja tarvittaessa yhdessä kiinteistössä voi olla useita radioverkkoja rinnakkain.

Toimitiloissa lämpötilan ja kosteuden lisäksi halutaan usein mitata ilman hiilidioksidipitoisuutta. Tätä varten SiMAP-järjestelmään voidaan liittää langaton CO2-anturi. Myös paine-ero on tärkeä suure toimitiloissa, ja siitä tulee erityisen merkittävä silloin, kun kiinteistössä on hajuja tuottavia toimintoja, joista ilma ei saa virrata muihin tiloihin.

SiMAP-mittausjärjestelmä voidaan pitää erillisenä järjestelmänä, joka siirtää tiedot SiMAP-pilvipalveluun. Se voidaan myös kytkeä suoraan kiinteistön olemassaolevaan automaatiojärjestemään. Joissakin tapauksissa turvallisuussyistä mittaustieto ei saa kulkea ulkopuolisen tahon kautta, jolloin SiMAP-järjestelmä kytketään SiMAP-pilvipalvelun sijaan suoraan asiakkaan omaan pilvipalveluun. Radioteitse siirrettävä tieto on vahvasti salattua, joten järjestelmää voidaan käyttää myös tiukan tietoturvan kohteissa.

Julkiset tilat

SiMAP-mittausjärjestelmä soveltuu hyvin monenlaisiin julkisiin tiloihin päiväkodeista museoihin.

Kouluissa ja päiväkodeissa lämmityksen ja ilmanvaihdon toimivuus on suoraan sidoksissa viihtyvyyteen. SiMAP-mittausjärjestelmä tarjoaa ylläpidolle suoran näkymän siihen, minkälaiset olosuhteet kiinteistössä vallitsevat. Lämpötilamittauksen lisäksi kosteusmittaus tarjoaa lisätietoa ilmanvaihdon riittävyydestä ja myös tietoa kosteusvaurioriskissä olevista tiloista. Paine-eromittaus auttaa huolehtimaan jo vaurioituneiden kohteiden osalta siitä, että ilma ei pääse liikkumaan kontaminoituneista tiloista puhtaisiin tiloihin. Hiilidioksidimittauksella voidaan varmistaa ilmanvaihdon riittävyys niissä tiloissa, joissa on paljon ihmisiä kerralla.

Museoissa ilmanvaihdon päätavoite voi olla ihmisten viihtyvyyden sijasta museoitujen esineiden säilyminen. Tämä asettaa tiukkoja vaatimuksia lämpötilan tasaisuudelle ja kosteuden oikealle tasolle. Museoissa ilmanvaihtoon ja lämmitykseen liittyvät energiakustannukset ovat usein varsin korkeita näistä tiukoista vaatimuksista johtuen.

SiMAP-mittausjärjestelmä sopii museoihin erinomaisesti hyvän kantavuutensa ansiosta. Kiinteistöön voidaan helposti asentaa suuri määrä antureita mittaamaan olosuhteita myös saman tilan eri osissa. Lisäksi järjestelmän erittäin pitkä paristokesto mahdollistaa anturien sijoittamisen ilmatiiviisti suljettuihin vitriineihin, jotka pidetään jopa vuosikausia suljettuna.

Julkisissa tiloissa on usein jo jokin mittaustietoon perustuva kiinteistönhallinnan järjestelmä, jolloin SiMAPin helppo liitettävyys muihin järjestelmiin on merkittävä etu.

Kunnossapito

SiMAP-mittasalkku on helppokäyttöinen työkalu kiinteistön lyhytaikaisiin mittauksiin

  • langattomat mitta-anturit auttavat nopeasti löytämään lämmityksen, suhteellisen kosteuden ja ilmanlaadun ongelmakohdat.
  • pilvipalveluun kertyvää mittaustietoa voidaan seurata reaaliaikaisesti ja tämä mahdollistaa nopean reagoinnin havaittuihin ongelmakohtiin.

Tarkemmat yksityiskohdat löytyvät Järjestelemät-osiosta.