Si-Tecno Oy

SiMAP-järjestelmää kehittää, valmistaa ja markkinoi Si-Tecno Oy, helsinkiläinen kiinteistöteknologia-alan yritys.

Si-Tecno Oy aloitti toimintansa jo yli 30 vuotta sitten insinööritoimistona, jonka vahvuutena oli laaja-alaisten vaativien elektroniikkaratkaisujen suunnitteleminen mikropiirisuunnittelusta järjestelmäsuunnitteluun. Si-Tecnon suunnitteluasiakkaita ovat olleet esimerkiksi suuret telekommunikaatioalan yritykset, teollisuuden laitteiden valmistajat ja viranomaiset.

Si-Tecnon ensimmäinen avaus kiinteistöteknologiaan oli Linet-väyläratkaisu, jolla kiinteistöautomaatiota voidaan ohjata yksinkertaisesti rakennettavalla verkolla. Linet-teknologia on edelleen käytössä SiMAP®-automaatiojärjestelmissä, joissa se tarjoaa erittäin helpon asennettavuuden.

”Vahvuutemme on jatkuva tuotekehitys ja kiinnostus parempaan kiinteistön hallintaan”

SiMAP®:n synty

Vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen lopulla Si-Tecno muuttui insinööritoimistosta kiinteistöautomaatioalan yritykseksi. Yrityksen erittäin vahva tuotekehitysosaaminen monelta alalta tarjosi tilaisuuden tuoda täysin uudenlaista teknologiaa kiinteistöjen ohjaamiseen ja hallintaan. Esimerkiksi kiinteistöjen mittauksiin nykyään käytettävä radioteknologia on alun perin kehitetty palomiesten elintoimintojen seuraamiseen rakennuspaloissa.

Yrityksen ensimmäinen kiinteistöjen mittaamiseen liittyvä tuote oli siirrettävä mittasalkku, jolla voidaan tehdä kunnossapitomittauksia. Perinteisempiin tietoja tallentaviin loggereihin verrattuna mittasalkulla voitiin tarkastella kiinteistön tilannetta reaaliaikaisesti, mikä toi paljon lisäarvoa erilaisten rakennusteknisten ongelmien selvittelyyn.

Pian mittasalkun markkinoilletulon jälkeen asiakkaat esittivät toiveen kiinteästi asennettavasta järjestelmästä, jossa huonetilojen lämpötilaa ja kosteutta mittaavat anturit voitaisiin asentaa pysyvästi mitattaviin tiloihin. Si-Tecno Oy täytti tämän toiveen vuonna 2011 tuomalla saataville SiMAP® -mittaus- ja säätöjärjestelmän, joka saikin lämpimän vastaanoton useilta merkittäviltä kiinteistönomistajilta.

Si-Tecno tänään

Si-Tecno Oy on voimakkaasti kasvava kiinteistöteknologiatoimija. SiMAP® -liiketoiminnan liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut useana vuotena peräkkäin, ja vahvan oman tuotekehitysosaamisen ansiosta kehitämme tuotevalikomaa jatkuvasti asiakastarpeiden perusteella.

Suomen suurimpien asuinkiinteistöjen omistajista lähes kaikki ovat asiakkaitamme. Lisäksi asiakaskunnallamme on hoidossaan niin julkisia rakennuksia, liikekiinteistöjä kuin asunto-osakeyhtiöitäkin.

Visionamme on muuttaa kiinteistöjen tekninen hallinta teknologiaa hyödyntämällä mahdollisimman tehokkaaksi. Tästä hyötyvät kaikki, niin kiinteistöjen omistajat, käyttäjät kuin yhteinen ympäristömmekin.

Teknologialla on tärkeä osa ajatusmaailmassamme. Jotta voimme toteuttaa visiomme, tarvitsemme huipputeknologiaa. Haluamme pystyä tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuita, jotka on tehty maailman parhaalla teknologialla. Olemme teknologiassa markkinajohtaja, ja aiomme pysyä siinä asemassa tulevaisuudessakin.