SiMAP-järjestelmä koostuu kiinteistöön asennettavasta mittaus- ja ohjausjärjestelmästä, jonka avulla kiinteistön talotekniikkaa voidaan ohjata tehokkaalla tavalla. Järjestelmä mittaa langattoman mittausverkon kautta kattavasti kiinteistön sisätilojen olosuhteita, mikä mahdollistaa energian säästämisen sisäolosuhteista tinkimättä. Pilvipalvelu on myös olennainen osa järjestelmää. Se mahdollistaa tietojen tallentamisen ja seurannan sekä etähallinnan.

SiMAP-ratkaisut perustuvat uuteen ajatteluun ja tekniikkaan. SiMAP:n radioverkko on kuuluvuudeltaan ja paristokestoltaan markkinoiden paras, ja lisäksi se on ainoa järjestelmä, jolla voidaan tavanomaisten mittausten lisäksi helposti toteuttaa rakennuksen kaikkien tilojen välinen jatkuva paine-erojen mittaus.

Kattavien mittausten avulla kiinteistöä voidaan hallita paremmin koko kiinteistön elinkaaren ajan. Kiinteistön sisäolosuhteilla on suora vaikutus asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvointiin ja mukavuuteen.

ASUKKAALLE
KIINTEISTÖN OMISTAJALLE

Kattavista asuntokohtaisista mittauksista saa luotettavaa tietoa sisätilojen olosuhteista. Tietoa voidaan käyttää kiinteistön kunnon seurantaan ja mm- lämpötilojen säätämiseen.

Toimitiloihin valitaan useimmiten kattava olosuhdeanturointi. Mittatiedon avulla olosuhteita voidaan seurata ja parantaa, mikä edistää työterveyttä ja työtehokkuutta.

SiMAP-ratkaisuilla on mahdollista löytää sisäilman ongelmakohdat ja kohdentaa korjaukset oikealla tavalla mm. kouluissa, päiväkodeissa  museoissa ja virastotaloissa.

Mitta-anturit auttavat löytämään nopeasti lämmityksen, suhteellisen kosteuden ja ilmanlaadun ongelmat. Mittauksen aikana voi seurata kertyvää tietoa ja aloittaa toimenpiteet.