Tiedonkäyttö

Tiedon kerääminen ja tallettaminen on ollut alusta asti koko SiMAP-järjestelmän kehittämisen kulmakivi. Järjestelmä on suunniteltu etähallittavaksi hyödyntäen moderneja pilvipalveluita. Kaikki SiMAP-järjestelmän tiedot tallettuvat pysyvästi myöhempää tarvetta varten. Kun tietoa talletetaan ja analysoidaan pitkältä aikaväliltä, voidaan siirtyä nykyisestä ”vian korjaus” mallista oppivaan ja ennakoivaan ylläpidon suuntaan, joka on modernissa teollisuudessa jo arkipäivää.

Tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset edellyttävät parempaa kiinteistön hoitoa. Suurten kiinteistömassojen järkevä hoito on mahdotonta ilman nykyaikaista etähallintaa.

Ota yhteyttä

Puhelimella
+358 9 4770 570

Sähköpostilla
asiakaspalvelu@simap.fi

Lähetä viesti

Lähetä