Tuloksia ennen ja jälkeen OptiControl™ -asennuksen

Muutama viikko sitten saimme asennettua Asuntosäätiön ensimmäisen OptiControl™ -kohteen. Nyt kohde on ollut toiminnassa vähän yli kuukauden ja olemme tarkastelleet siitä saatuja mittaustuloksia. Asuntosäätiö on erittäin ystävällisesti antanut meille luvan kertoa tuloksista julkisesti ja nimen kanssa, joten tästä kohteesta voimme jakaa tietoa.

Kohteessa oli aikaisemmin huoneistojen lämpötilan mittaamiseen perustuva säätöjärjestelmä. Järjestelmä toimi hiukan samalla tavalla kuin SiMAP® EasyControl™, ts. se pääpiirteissään ohjasi kiinteistön lämmityskierron menoveden lämpötilaa siten, että kaikkien asuntojen lämpötilan keskiarvo pysyy vakiona. OptiControl™:n asennuksen jälkeen taas säädetään jokaisen huoneen lämpötilaa erikseen.

Kuvaan on piirretty kaikkien asuntojen mittaustulokset ennen ja jälkeen tuntikeskiarvoina. Asennus tehtiin 8.2., mikä kuvasta selvästi näkyykin. Ulkolämpötilat (sininen käyrä alhaalla) ovat vaihdelleet keväisen +5 °C:n ja varsin arktisen –25 °C:n välillä, joten säät ovat todella suosineet järjestelmän toimivuuden testaamista.

Data ei ole siinä mitassa yhteismitallista, että ennen asennusta mittauksia oli yksi joka asunnossa (55 kappaletta), asennuksen jälkeen yksi joka huoneessa (157 kappaletta). Tämän pitäisi teoriassa hiukan levittää jakaumaa oikealla puolella, mutta näin ei kuitenkaan ole käynyt.

Talo on ollut jo ennen OptiControl™:n asennusta erittäin hyvin tasapainossa, harvoin näkee näin hyvin tasapainotettuja kiinteistöjä. Omistaja on pitänyt erinomaista huolta talostaan, ja sinne on tehty lämmitysjärjestelmän kunnostus (tasapainotus ja patteriventtiilien vaihto) pari vuotta sitten. Tästä talosta voi sanoa, että se on parasta, mitä vuonna 2020 on ollut olemassa.

Mutta nyt onkin jo vuosi 2021, joten 2020 on vanhaa tekniikkaa. Kuva puhunee aika hyvin sen puolesta, miten OptiControl™ käytännössä toimii. Joka hetki suurin osa tiloista on ±0,2 °C:n sisällä asetusarvosta, eikä missään ole merkittäviä heittoja. Tästä on pakko olla tyytyväinen!

Share via